2013-02-08 Inga kommentarer Jonas Åkesson Uncategorized

I ett led att bli självförsörjande på el ska vi sätta upp en solcellsanläggning. Detta sker på taket av vår industrifastighet som ligger på Maskingatan 1 i Skurup. Start av projektet blir troligtvis under september månad.