2019-02-04 Inga kommentarer Carina Åkesson Aktuellt

I ett led att bli självförsörjande på el ska vi sätta upp en solcellsanläggning. Detta sker på taket av vår industrifastighet som ligger på Maskingatan 1 i Skurup. Projektet är i fullgång och beräknas vara klart innan februari månads utgång.

.