Det är vi som är Åkesson Fastighetsförvaltning

Jonas Åkesson Partner, VD

Carina Åkesson Ekonomi, Partner

Elly Partner

Joseph Karakas Vaktmästare

Alexander Borg Vaktmästare

© Copyright Åkesson Fastighetsförvaltning 2018