Det är vi som är Åkesson Fastighetsförvaltning

Jonas Åkesson Partner, VD

Carina Åkesson Ekonomi, Partner

Charlie Partner

Alexander Borg Vaktmästare

© Copyright Åkesson Fastighetsförvaltning 2022